Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Örkenedskolan

Örkenedskolan ligger i utkanten av Lönsboda med skogen alldeles in på knutarna. Skolan är en F-9 skola med cirka 320 elever.

Ökenedsskolan

Örkenedskolan ligger i utkanten av Lönsboda med skogen alldeles in på knutarna. Lönsboda ligger i östra delen av Osby kommun med goda pendlingsmöjligheter till Osby, Älmhult och Olofström. Skolan är en F-9 skola med cirka 320 elever. Vi arbetar i tvålärarsystem vilket innebär två behöriga lärare i varje ämne som undervisar tillsammans och delar på klassen, i alla årskurser från F-9.

Vi som arbetar på skolan hoppas att mycket av den nyfikenhet och entusiasm som eleverna har när de börjar i förskoleklassen ska finnas kvar hela skoltiden. När de lämnar oss efter tio år för att gå vidare till studier på andra orter ska de kunna göra det med "rak rygg".

Om skolan

Verksamheten pågår i flera byggnader, vilka är samlade på ett område där även idrotts- och simhall finns. Personal och elever trivs på skolan, vi har en rik närmiljö och stämningen på skolan är positiv.

Skolan är omgiven av väldigt vacker natur. Här finns många olika naturtyper såsom barrskog, lövskog, sjöar, ängar och myrar. Vi försöker utnyttja denna förmån så mycket som möjligt genom friluftsdagar, aktiviteter på elevens val samt olika teman och grupparbeten. Många av skolans elever är engagerade i idrott, natur och miljö. Sammanlagt arbetar ett 50-tal personer på Örkenedskolan.

Kort sagt - Örkenedskolan är en trivsam skola

Mer information

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndare/mentor

Skolsköterska

Catrin Liljedahl
Telefon: 0479-52 84 87
Mobil: 0709-31 84 87
e-post: catrin.liljedahl@osby.se

Skolkurator

Vakant

Prao och val av studieväg

Studie- och yrkesvägledare Peter Nord
Mobil: 0709-31 82 81
e-post: peter.nord@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen
Telefon: 0479-52 84 80
Utflyttsanmälan görs via e-tjänsten

Ledighet

Klassföreståndare kan bevilja ledighet för upp till fem dagar/läsår. Längre ledighetsansökningar lämnas vidare till rektor för beslut om de kan beviljas. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare i appen IST Home Skola innan skolan börjar, senast klockan 08.00. Appen finns att ladda ner till alla smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och går att ladda ner via App Store eller Google Play. Vårdnadshavare loggar in i appen med Mobilt BankID.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Kontakt

 • Helen Thompson
  Rektor – Örkenedskolan F-9
  0479-528 620
  helen.thompson@osby.se
 • Ulrika Persson
  Biträdande rektor, ansvarig F-3 och fritidshem
  0709-318 482
  ulrika.persson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Örkenedskolan

Besöksadress:

Tosthultsvägen 19

 

Postadress:

Box 47

283 02 Lönsboda


Telefonnummer:
0479-52 84 80